Jsme zapojeni do projektu

EduSTEM ATCZ220

 

 

Základní škola Černá v Pošumaví (ZŠ) a Mateřská škola Černá v Pošumaví (MŠ). Dvoutřídní mateřská škola Černá v Pošumaví je od roku 2003 sloučena se Základní školou Černá v Pošumaví, kde je paní ředitelkou Mgr. Věra Daňová. Zřizovatelem je Obecní úřad Černá v Pošumaví. Mateřská školka Černá v Pošumaví v novém kabátě! V Mateřské školce v Černé v Pošumaví bydlí Králíci z Klobouku. I pro letošní rok má Mateřská škola 2 třídy - "Třída U Boba" a "Třída U Bobka". Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „S Bobem a Bobkem letem - naším krásným světem“. Zaměřuje se na zdravý životní styl, ekologickou výchovu a seznamuje děti se základy anglického jazyka.