1. Třída „U Kočičky“

V této třídě je zapsáno 18 dětí od 2 do 4 let. Plánované činnosti a hry pro nejmenší zaměřujeme především na adaptaci dětí v novém prostředí. Klademe důraz na rozvoj v oblasti sebeobsluhy (hygiena, oblékání) a samostatnosti. Při každodenním setkávání děti seznamujeme s pravidly společného soužití ve třídě a zásadami slušného chování.

Program

 6:15 – 8:00    scházení dětí , volné hry, individuální činnosti

 8:00 – 9:30    průběžná svačina, řízené aktivity, ranní cvičení (relaxační, dechová cvičení, tělovýchovná chvilka)

 9:30 – 11:30   pobyt venku

11:30 – 12:15  oběd

12:15 – 14:15 odpolední odpočinek, postupné vstávání

14:15 – 16:15  svačina, volné hry, individuální práce s dětmi, postupné rozcházení dětí (14,45 – 16,15 ve 2. tř. U PEJSKA)