Mateřská škola

 • Naše dvoutřídní mateřská škola je od roku 2003 sloučena se Základní školou Černá v Pošumaví, jejíž ředitelkou je Mgr. Věra Daňová. Zřizovatelem je Obecní úřad Černá v Pošumaví.
 • Mateřská škola sídlí na okraji obce a je obklopena krásnou zahradou. V objektu se dále nachází jídelna, kuchyně, posilovna a v samostatném křídle ordinace lékařů.
 • Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15 hodin.
 • V naší mateřské škole se neplatí školné, rodiče hradí pouze stravné ve dvou kategoriích:
  • děti do 6 let – dopolední svačina 12 Kč, oběd 24 Kč, odpolední svačina 11 Kč.
  • děti od 7 let – dopolední svačina 12 Kč, oběd 27 Kč, odpolední svačina 12 Kč.
 • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Cestou tam a zase zpět s kamarády poznám svět“. Zaměřujeme se na zdravý životní styl, enviromentální výchovu a návrat k lidovým tradicím.
 • Spolupracujeme s rodiči a vítáme jejich iniciativu při pořádání různých akcí.
 • Jsme zapojeni do projektu Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ v Černé v Pošumaví.
 • Seznamujeme děti s  německým jazykem – jsme zapojeni do projektu EduSTEM ATCZ220.

Naše filozofie
 • krůček za krůčkem promyšleně, s omezením současného nadměrného životního tempa, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, vést děti k zájmu podílet se na společném dění ve škole, učit je vyjádřit svůj názor, rozhodovat se a být za svá rozhodnutí odpovědni
 • ruku v ruce společně, s vědomím, že tu nejsem sám, předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti, rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, uvědomovat si a přijímat rozdílnost kulturních komunit, učit děti poznávat takové hodnoty, které jim umožní začlenit se bezpečně do naší společnosti: rovnost všech lidí, soucítění, solidarita, ohled na druhé, důstojné vztahy, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí
 • cestou necestou překonávat překážky a nástrahy současného života, podporovat  všestranný tělesný rozvoj a zdraví dětí, motivovat je k aktivnímu poznávání, rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, kreativně tvořit, schopnost přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.