Školní družina

Školní družina se nachází v budově základní školy v půdní vestavbě. V družině realizujeme výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňujeme žákům přípravu na vyučování. V maximální míře využíváme pěkného počasí k pobytu v přírodě. Přesun žáků mezi školou a družinou probíhá v doprovodu vychovatele ŠD či učitele ZŠ.

Za družinu se školné nehradí. Provoz družiny je od 6:45 do 7:45 hodin a od 11:45 do 15:45 hodin.

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád družiny
Dokument ke stažení zde.
Provozní řád družiny
Dokument ke stažení zde.