Základní škola

  • Naše škola sídlí v původní kamenné budově z roku 1870. V průběhu let prošla několika rekonstrukcemi, při poslední z nich byla vyměněna okna, zbudována půdní vestavba, položena nová střecha, vyměněno topení, zrekonstruovány 3 třídy a zcela předělány toalety. Součástí školy je také zahrada s altánkem, multifunkčním hřištěm a hracími prvky.
  • Naše škola funguje jako malotřídka. Škola má všechny ročníky 1. stupně (1. – 5. třída). Třídy jsou tvořeny spojením různých ročníků, a to vzhledem k aktuálnímu počtu žáků. Počet žáků se pohybuje od 30 do 50. Do školy dojíždějí děti z Bližné, Muckova, Mokré a Hůrky.
  • Zřizovatelem školy je Obec Černá v Pošumaví. Škola je zapojena do projektu Šablony I – Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ v Černé v Pošumaví  a do výzvy EU  peníze školám. V rámci projektu vznikla mimo jiné i sada učebních materiálů z oblasti využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve výuce – více zde. V rámci Investice 3.2.3 národního plánu obnovy poskytujeme doučování žákům ohrožených školním neúspěchem v důsledku prezenční výuky.
  • Škola disponuje 3-mi třídami, televizní místností a ředitelnou. V každé třídě je 6 počítačů s tiskárnou, v ředitelně kopírovací zařízení. Využíváme i moderní interaktivní tabule. Pro tělovýchovné aktivity je k dispozici školní tělocvična, zahrada s multifunkčním hřištěm a velké obecní hřiště nedaleko školy.

  • Ke škole náleží také školní družina, která je umístěna v budově školy (půdní vestavba), školní jídelna se nachází v areálu MŠ. Provoz družiny je ráno od 6:45 do 7:45 hodin, odpoledne od 11:45 do 15:40 hodin. Přesun žáků mezi školou a družinou probíhá v doprovodu vychovatele ŠD či učitele ZŠ. Za služby školní družiny rodiče školné nehradí.

  • Výuka je vedena podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ – pro děti bez rozdílu rasy, náboženského vyznání, rodinné situace a zdravotního či tělesného postižení.

  • V naší škole probíhá ve 3., 4. a 5. ročníku výuka anglického jazyka.

  • Žáci mají možnost i bezplatného vyžití v zájmových kroužcích (sportovní, kroužek cizího jazyka, zdravotní, počítačový a další).